Корал клуб / Coral Club Официален сайт arrow_drop_down
location_on Вашето местоположение България ?
За да видите актуалните цени и каталог, моля, изберете Вашата държавата, както и предпочитания език, на който ще се показват страниците от сайта.
Текуща държава

Политика на конфиденциалност

Компания Coral Club уважава конфиденциалността Ви. Затова събираме и използваме личните Ви данни дотолкова, доколкото това е необходимо, за да Ви предоставим продукти и услуги от световна класа, както и уеб-сайтове и мобилни приложения (всички наричани "Услуги"). Към личните данни се отнасят следните сведения:

 • имE;
 • адрес;
 • телефонен номер;
 • дата на раждане;
 • адрес на електронна поща;

други данни, които се събират, с чиято помощ можем пряко или косвено да установим самоличността Ви.

В нашата Политика на конфиденциалност се пояснява, какви данни събираме и как го правим, както и как и за какво използваме личните Ви данни. В нея се описват и възможностите, с които разполагате, за достъп до личните данни, тяхната обработка и промяната им, както и тяхното управление.

Ако възникнат въпроси относно използваните от нас методи или Вашите права, описани по-долу, Вие можете да се обърнете към нашия Отдел за защита на личните данни и неговата специализирана служба за поддръжка на адрес на ел. поща cci_bg@coral-club.com. Ние следим постоянно пощата, която постъпва на този адрес, за да Ви предоставим такова ниво на обслужване, на което винаги можете на разчитате.

Ние създадохме и Център за конфиденциалност, в който се отговаря на най-често задаваните въпроси, публикувани са линкове за бърз достъп до настройките на профила, предоставени са инструкции за реализирането на някои Ваши права и са дадени определения на основни термини и понятия, използвани в настоящата Политика на конфиденциалност.

Каква информация събираме?

Ние събираме информация, за да осигурим максимално удобство при използването на нашите Услуги. Ние получаваме данните, които се считат за лични, основно директно от Вас, когато изпълнявате следните действия:

 1. създавате профил или купувате някой от нашите Продукти или използвате наша Услуга ( това могат да бъдат, например, данни за плащане, включитело име, адрес, номер на кредитна карта, ЕГН);
 2. търсите помощ от нашата служба за поддръжка (това може да е, например, телефонен номер);
 3. попълвате формуляр с данни за контакт или се абонирате за получаване на новини, или искате друга информация от нас (това може да бъде, например, адрес на електронна поща);
 4. участвате в конкурси и анкети или участвате в други мероприятия, които провеждаме, за чиято цел може да бъде поискана информация за Вас.

Освен това, ние събираме допълнителна информация, когато Ви предоставяме Услуги, за да осигурим необходимото ниво на тяхното качество. Тези методи на събиране може да не са толкова очевидни, затова бихме искали да Ви поясним, в какво могат да се състоят и как се осъществяват (отчитайки факта, че могат и да се променят).

Информацията, свързана с профила , се събира във връзка с използването от Ваша страна на нашите Услуги и включва, например, номера на профила Ви, Вашите покупки, срок на годност на продуктите, искане на информация или заявка за обслужване, както и подробни сведения за това, какво сте поискали от нас и как сме Ви отговорили.

Файловете cookie и аналогичните технологии на нашите уеб-сайтове и в нашите мобилни приложения ни позволяват да проследяваме Вашите действия в браузъра, посетените линкове, закупените продукти, вида на Вашето устройство, както и да събираме различни данни, в това число аналитични, касаещи използването на нашите Услуги и взаимодействието с тях. Това ни позволява да Ви предлагаме по-подходящи продукти, да повишаваме удобството за работа с нашите сайтове и мобилни приложения, както и да събираме данни, да правим анализи и да подобряваме дейността на нашите Услуги. Ние можем да събираме и сведения за Вашето местосположение (IP-адрес), за да персонализираме нашите Услуги. За да получите допълнителна информация и за да узнаете по-подробно, как да управлявате технологиите, които използваме, се запознайте с нашата Политика за използване на файлове сookie .

Данни за използването на Услуги , включително метаданни, регистрационни файлове, файлове cookie, идентификатори на устройства и информация за местоположение, се събират автоматично в процеса на използване на нашите Услуги. К тази информация се отнасят сведения за взаимодействие с функции, съдържание и линкове (в това число странични, например плъгини на социални мрежи), влизащи в състава на Услуга, IP-адрес, тип и настройки на браузера, дата и време на ползване на Услугите, сведения за конфигурацията и плъгините на браузера, езикови предпочитания и данни от файлове cookie, сведения за устройствата, с помощта на които се осъществява достъп до Услугите, включително типа устройство, операционната система, която се използва, настройките на устройството, идентификатори на приложения, уникални идентификатори на устройствата и сведения за грешки. Някои от тези данни могат да се използват и за приблизително определяне на Вашето местоположение.

Допълнителна информация за Вас може да постъпи от други източници, включително и от общодостъпни база данни и от трети лица, от които получаваме информация, и да се използва в съчетание с вече наличните у нас сведения за Вас. Това ни позволява да обновяваме своите данни, да ги разширяваме и да анализираме точността им, да намираме нови клиенти и да Ви предоставяме нови продукти и услуги, отчитайки Вашите интереси. Ако ни предоставяте лични данни за други лица (или други лица ни предоставят сведения за Вас), ние използваме тази информация изключително и само за целите, за които ни е била предоставена.

Как използваме информацията?

Ние се стремим да събираме минимален обем данни и да ги използваме само, ако (1) ни е било предоставено съответното разрешение, (2) това е необходимо за предоставяне на Услуги, които сте закупили или използвате, или (3) това е необходимо за осигуряване на правно-нормативното съответствие, както и за други законови цели. По-долу са описани допустимите начини за използване:

Предоставяне, подобряване и промени на Услугите. Ние събираме различна информация във връзка със закупуването и използването от Ваша страна на нашите Продукти и Услуги. Тази информация се използва за следните цели:

 • подобряване и оптимизация на работата и качеството на нашите Услуги (включително нашите уеб-сайтове и мобилни приложения);
 • диагностика на проблеми и определяне на заплахи за сигурността, грешки или подобрения, които е необходимо да се направят в Услугите;
 • откриване и предотвратяване на измами и неправомерно използване на нашите Услуги и системи;
 • събиране на обобщена статистика за потреблението на нашите Услуги;
 • анализ на потреблението на нашите Услуги и определяне на продукти и услуги, които са най-ценни за Вас.

Значителна част от данните, които се събират, представлява обобщени или статистически сведения за използването на нашите Услуги от клиентите, които не са свързани с определено лице, но ако данните са лични или могат да бъдат свързани с лични сведения, ние ги обработваме по съответен начин.

Предаване на данни на доверени трети лица. Ние можем да предоставим Вашите лични данни на свързани дружества от нашата група, на партньори, които интегрират своите услуги с нашите, както и на доверени трети лица - доставчици на услуги, ако това е необходимо с цел предоставяне на услуги от наше име. Данните, които можед да предоставяме:

 • обработване на плащания с кредитни карти;
 • реклама;
 • провеждане на конкурси и анкети;
 • анализ на нашите Услуги и демографска статистика на клиентите;
 • взаимодействие с Вас, например по електронна поща или чрез анкети и допитвания;
 • управление на отношенията с клиентите.

Ние предоставяме само тези лични данни, които са необходими на третото лице за осъществяване на поисканата от нас услуга. Тези трети лица (и всички техни подизпълнители) са задължение да спазват строги условия и принципи по отношение на обработването на данните. Те нямат право да съхраняват, предават на други лица или да използват Вашите лични данни за каквито и да било други цели, освен уговорените с договор (или без Вашето съгласие).

Връзка с Вас. Ние можем да се свързваме с Вас директно или чрез трето лице - доставчик на услуга по повод на продукти или услуги, които сте закупили или за които сте се абонирали, например, с цел изпращане на службени съобщения. Ние можем да се свързваме с Вас, за да Ви предлагаме допълнителни услуги, които, според нас, могат да представляват интерес за Вас, ако дадете съгласие за това или ако това е допустимо от законова гледна точка. Такова съгласие не е задължително условия за използването на нашите продукти или услуги. Възможни средства за връзка с Вас:

 • ел. поща;
 • текстови съобщения (SMS);
 • телефонно позвъняване;
 • автоматични телефонни позвънявания или текстови съобщения.

Вие можете да промените настройките, отнасящи се до получаване на съобщение от нас или от нашите партньори, в своя профил на страница "Настройки на профила".

Ако събираме сведения от вас във връзка със съвместно предложение, в момента на събирането ще бъде ясно посочено, кой събира сведения и чия политика на конфиденциалност трябва да се приложи. Освен това, ще Ви бъдат предложени варианти за избор по отношение на използването или разкриването на Вашите лични данни на добросъвестни партньори, както и пояснения за това, как да се възползвате от тези варианти.

Ако използвате услуга, която позволява импортиране на контакти (например, услуга е-мейл маркетинг чрез разпращане на съобщения по е-мейл от Ваше име), ние използваме тези данни за контакт и други лични данни само с цел предоставяне на поисканата услуга. Ако считате, че някой друг ни е предоставил Ваши лични данни и желаете те да бъдат изтрити от нашата база данни, напишете ни на адрес cci_bg@coral-club.com.

Предаване на лични данни зад граница. Ако използвате нашите Услуги от страна, различна от тази, където се намират нашите сървъри, то в рамките на взаимодействието Ви с нас Вашите лични данни могат да бъдат предадени извън националните граници. Освен това, когато ни звъните или започнете онлайн-разговор (чат) с нас, е възможно да Ви предоставим помощ от някой от нашите международни центрови извън границата на Вашата страна. В такива случаи Вашите лични данни се обработват съгласно настоящата Политика на конфиденциалност.

Изпълняване на искания от правосъдни и контролни органи, юридически лица. Ние сътрудничим на държавата и на представителите на правосъдните органи и на частни лица с цел спазване на закона и осигуряване на неговото изпълнение. Ние разкриваме сведения за Вас на държавата или на представителите на правосъдните органи и частни лица, ако (изключително по собствено усмотрение) сметнем за необходимо или уместно в отговор на претенции и съдебни разпореждания (като призовки за явяване в съд, например), за защита на нашата собственост и права или собствеността и правата на трети лица, за осигуряване на обществена или лична безопасност или за предотвратяване или прекратяване на дейност, която по наше мнение е незаконна или неетична.

В степен, позволена от законодателството, ние ще предприемем обосновани действия, за да Ви уведомим, ако от нас се изисква предоставяне на Вашите лични данни на трети лица в рамките на съдебен процес.

Анализ на уеб-сайта. Ние използваме различни средства за уеб-анализ от партньори като Google Analytics, MixPanel и Singular за събиране на сведения за взаимодействие с нашите уеб-сайтове или мобилни приложения, в това число за посетените от Вас страници, сайта, от който сте се прехвърлили на нашия уеб-сайт, времето, прекарано на всяка страница, използваната от Вас операционна система и уеб-браузър, както и сведения за мрежата и IP-адреса. Информацията, получена с помощта на такива средства, се използва за подобряване на нашите Услуги. Тези средства съхраняват в браузъра постоянни файлове cookie, които позволяват да бъдете идентифицирани при следващите си посещения на нашия уеб-сайт. Всеки файл cookie може да се използва само от съответния доставчик на услуга (например, компания Google в случая с Google Analytics). Информацията, събрана с помощта на файла cookie, може да се предава на партньора по предоставянето на услугата и да се съхранява на неговите сървъри в държава, различна от Вашата. Въпреки, че информацията, която се събира, не включва лични данни, като име, адрес, платежни данни и т.н., тя се използва от доставчика на услугата и се предава на трети лица в съответствие с политиката на конфиденциалност на този доставчит. Вие можете да контролирате технологиите, които използваме с помощта на настройките, достъпни на страница Политика за използване на файлове сookie, с помощта на "банери cookie", които могат да се появат при първото посещение на уеб-страницата (в зависимост от URL-адреса на уеб-сайта), или с помощта на настройките в браузъра или чрез други средства.

Целева реклама. Вие можете да получавате целеви рекламни съобщения или основани на Вашите интереси предложения в зависимост от Вашите действия на нашите уеб-страници и други уеб-сайтове, както и в зависимост от продукти, които притежавате в момента. Тези предложения ще се изобразяват на уеб-страниците във вид на променящи се банери на продукти. Ние си сътрудничим и с други организации, които управляват рекламата на нашите уеб-страници и други уеб-сайтове. Нашите партньори могат да използват различни технологии, например файлове cookie, за да събират сведения за вашите действия и да Ви показват реклама на базата на информацията за Вашите интереси и посетените страници, както и да оценяват ефективността на рекламата. Ако желаете да се откажете от получаването на реклами, отчитащи Вашите интереси, натиснете тук. Ако се намирате на територията на Европейския съюз, натиснете тук. Обърнете внимание, че както и преди, ще получавате рекламни съобщения от общ характер.

Странични уеб-сайтове. Нашият уеб-сайт и мобилните приложения могат да съдържат линкове съм други уеб-сайтове. Ние не носим отговорност за политиката на конфиденциалност или съдържанието на такива сайтове и препоръчваме да се запознаете с условията за конфиденциалност на всеки сайт, който посещавате.

Как можете да проверите, обновите или изтриете своите данни

Вие можете лесно да получите достъп до своите лични данни (ако са предоставени), да ги прегледате, промените, изтриете или да ги прехвърлите, както и да промените настройките за абонамент в профила си "Настройки на профила". За да получите допълнителна информация и инструкции за достъп до данните, тяхната промяна или изтриване, посетете нашия Център за конфиденциалност.

Ако отправите искане за изтриване на Вашите лични данни, които са необходими за закупените от Вас продукти или услуги, искането ще бъде изпълнено само до степен, която няма да попречи на по-нататъшното предоставяне на Услуги, на осъществяваната от нас законова делова дейност или на изпълнението на нормативни или договорни изисквания за водене на отчетна дейност.

Ако по някаква причина не можете да получите достъп до страницата "Настройки на профила" или Центъра за конфиденциалност, Вие можете да се свържете с нас по един от начините, описани по-долу в раздел "Връзка с нас".

Как защитаваме и пазим Вашите данни?

Ние спазваме общоприетите стандарти за защита на събираните лични данни както по време на тяхното предаване, така и при тяхното получаване и защита, включително и прилагане на шифроване, където е необходимо.

Ние съхраняваме личните данни, докато това е необходимо за предоставяне на заявените Услуг, както и в бъдеще в различни юридически или търговски обосновани цели. Сроковете за съхранение могат да бъдат следните:

 • установени от законодателството, от договори или в съответствие с други изисквания, приложими към нашата търговска дейност;
 • с цел запазване, разрешаване, защита или осъществяване на нашите юридически или договорни права;
 • необходими за качествена и точна отчетна дейност на търговски и финансови операции.

Ако имате въпроси относно безопасността или съхранението на Вашите лични данни, можете да ни пишете на адрес cci_bg@coral-club.com.

Уведомления “Не проследявай ".

Някои браузъри позволяват автоматично да уведомяват уеб-сайтовете, които посещавате за това, че те не са длъжни да проследяват Вашите действия, с помощта на сигнал "Не проследявай". В нашия отрасъл все още не са разработени общи принципи за обработка на такива сигнали. Както и много други уеб-сайтове и уеб-служби, към настоящия момент ние не реагираме на сигнали "Не проследявай", които получаваме от браузерите на нашите посетители. Допълнителни сведения за сигнала "Не проследявай" можете да намерите на сайта www.allaboutdnt.com.

Възрастови ограничения

Нашите Услуги могат да бъдат използвани само от лица, навършили 18 години. Услугите не са предназначени за лица под 18 години и не са насочени към тях. Ако знаете или имате основание да смятате, че лице под 18 годишна възраст ни е предоставило личните си данни, моля, свържете с нас.

Промени в нашата Политика на конфиденциалност.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме настоящата Политика на конфиденциалност. Ако решим да променим нашата Политика на конфиденциалност, ние ще публикуваме промените в настоящата Политика на конфиденциалност и на всички други места, на които сметнем за необходимо, за да сте винаги информирани, какви сведения събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства, ако има такив, ги разкриваме. Ако внесем съществени промени в настоящата Политика на конфиденциалност, ще Ви уведомим за това тук, на електронната Ви поща или с помощта на уведомление на нашата страница минимум 30 (тридесет) дни преди влизане в сила на промените.

Орган за защита на личните данни.

Ако се намирате в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и считате, че обработваме Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), можете да изпращате въпроси или жалби във висшия наблюдателен орган, (Комисия за защита на личните данни), на посочения по-долу адрес:

 • Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
  Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  Интернет страница: www.cpdp.bg

Връзка с нас.

Ако имате въпроси или жалби относно нашата Политика на конфиденциалност, нашите практики или Услуги, можете да се обърнете към нашия отдел за защита на личните данни на адрес на ел.поща cci_bg@coral-club.com. Можете да се свържете с нас и по един от следните начини:

Ние отговаряе на всички въпроси и заявки в рамките на 30 (тридесет) дни.


Допълнителни сведения

Ние използваме файлове cookie на нашите уеб-сайтове за събиране и съхранение на фрагменти от данни в неголеми файлове на хард-диска на Вашия компютър с цел осигуряване на максимално удобство в навигацията в съответствие с Вашите предпочитания. Нашите файлове cookie не съхраняват никакви лични данни. Ние ги използваме само за идентификация на Вашия компютър и събиране на данни за навигация (например, предишни страници, преглеждани на нашия уеб-сайт, вашия IP-адрес).

«Cookies» неголям текстови файл, който се съхраняве на компютъра на потребителя за отчетни цели. Този файл се използва, когато посещавате даден сайт с цел идентификация на клиента и осигуряване на по-удобно използване.thumb_up
Линия качества
asd