Корал клуб / Coral Club Официален сайт arrow_drop_down
location_on Вашето местоположение България ?
За да видите актуалните цени и каталог, моля, изберете Вашата държавата, както и предпочитания език, на който ще се показват страниците от сайта.
Текуща държава

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОНЛАЙН МАГАЗИН www.coral-club.com

Уеб сайтът www.coral-club.com (наричан за краткост по-долу “онлайн магазин”, “ние” или “нас”) и свързаните с него услуги са достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу “Вие”, “Вас” или “Ви”) в съответствие със следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила, свързани с линк от тази страница (наричани за краткост ОУП). Моля, прочетете внимателно ОУП преди да се регистрирате на сайта и да правите поръчки в онлайн магазина. Препоръчваме Ви да запазите копие на ОУП за бъдещи справки. Онлайн магазин www.coral-club.com е собственост на CORAL CLUB Distribution LTD, представлявано в България от Корал клуб интернешънъл България ЕООД, с ЕИК 131403502 и адрес на регистрация. гр.София, ул. Чамкория № 5. Ако желаете да осъществите административен контакт с нас, можете да го направите на e-mail: cci_bg@coral-club.com или на телефон: +35928467232

error_outline

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Корал клуб интернешънъл България ЕООД Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Общи условия за ползване.

1. СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Корал клуб интернешънъл България ЕООД, е изрично забранено.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 1. 1. Всяко използване на сайта www.coral-club.com означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
 2. Услугата, предоставяната от МАГАЗИНА е валидна за територията на Република България. Достъпът до сайта от територии, където съдържанието му не отговаря на съответните законови изисквания за дадената територия, е забранен.
 3. Публикуването на информация за стоки и цени в електронния магазин се счита за предложение към потребителите за сключване на договор за покупко-продажба.
 4. Създаването и потвърждаването от потребителите на поръчки в електронния магазин представлява електронно волеизявление на съответния потребител за сключване на договор за покупко-продажба на стоките и/или услугите, заявени с поръчката, съобразно публикуваната на сайта информация и текущите общи условия.
 5. Условията за ползване могат да бъдат изменяни от Корал клуб интернешънъл България ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.
 6. Корал клуб интернешънъл България ЕООД има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 7. Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Корал клуб интернешънъл България ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.coral-club.com .
 8. Последен вариант на условията може да се разгледа по всяко време на адрес: www.coral-club.com .
 9. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание на сайта, в каквато и да било форма, без изричното писмено разрешение на Корал клуб интернешънъл България ЕООД.
 10. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да било материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да било материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

 1. При ползването на www.coral-club.com , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
 2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между Корал клуб интернешънъл България ЕООД и Потребителя, Корал клуб интернешънъл България ЕООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до cci_bg@coral-club.com.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА Корал клуб интернешънъл България ЕООД

Фирма Корал клуб интернешънъл България ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер: 316856.

 1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Корал клуб интернешънъл България ЕООД при ползване на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.
 2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Корал клуб интернешънъл България ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги, и при необходимост от помощ от служител на Корал клуб интернешънъл България ЕООД.
 3. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.coral-club.com , след като завърши процеса на регистрация.
 4. Корал клуб интернешънъл България ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.
 5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Корал клуб интернешънъл България ЕООД се задължава да изпрати нова такава на посочения при регистрацията на Потребителя електронен адрес .
 6. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.
 7. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Корал клуб интернешънъл България ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез и-мейл до cci_bg@coral-club.com. Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.

5. ЦЕНИ

 1. 1. Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включено ДДС и всички други изискуеми от закона данъци или такси.
 2. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Корал клуб интернешънъл България ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 4. Корал клуб интернешънъл България ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на оформяне (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
 5. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

6. ДОСТАВКА

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Корал клуб интернешънъл България ЕООД начин и от посочения от Корал клуб интернешънъл България ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Корал клуб интернешънъл България ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
 2. Доставката се изпълнява в срок до три работни дни след датата на поръчката, освен в извънредни случаи или при обстоятелства, независещи от изпращача.
 3. Цената за доставка включва транспортна такса и такса наложен платеж. За покупки на стойност до 150 лв. цената за доставка е 7,00 лв. и се заплаща допълнително на куриера, транспортирал стоката. За покупки на стойност над 150 лв. доставката е за сметка на Корал клуб интернешънъл България ЕООД .
 4. Корал клуб интернешънъл България ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
 5. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, или когато се дължи на причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Корал клуб интернешънъл България ЕООД обстоятелства.
 6. Корал клуб интернешънъл България ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
 7. Корал клуб интернешънъл България ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
 8. Корал клуб интернешънъл България ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само, поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Корал клуб интернешънъл България ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Корал клуб интернешънъл България ЕООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
 9. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Корал клуб интернешънъл България ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и Корал клуб интернешънъл България ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

7. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

В магазина са възможни следните начини на плащане:

 1. Плащане с кредитна / дебитна карта
  Най - бързият и удобен начин за плащане в магазина. Поради факта, че при този начин плащането постъпва веднага, поръчката получава статус Изпълнение.
 2. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Корал клуб интернешънъл България ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
 3. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Корал клуб интернешънъл България ЕООД в Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

  При избор на този начин на плащане, клиентът получава документ за дължимата сума, която може да заплати в избрана от него банка. Следва да бъде обърнато внимание, че е възможно банката да вземе комисионна за извършване на превода, която комисионна не е включена в дължимата сума и се заплаща отделно. Информацията, необходима за извършване на превода е посочена в долната част на бланката за дължимата сума. В поясненията към превода е необходимо да посочети номера на поръчката, която се плаща. Всички изготвени сметки за дължими суми са валидни в рамките на 21 дни, след което се анулират автоматично. Срокът, необходим за постъпване на паричните средства по сметка на магазина, е от 1 до 3 дни.

8. СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

9. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 1. Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача. Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл cci_bg@coral-club.com: Номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане /стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки/.
 2. Стоките, напуснали склада/магазина на Корал клуб интернешънъл България ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които правят невъзможна обичайната им или уговорената в договора употреба. Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на Корал клуб интернешънъл България ЕООД.
 3. Поръчки, които не са напуснали склада/магазина на Корал клуб интернешънъл България ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до cci_bg@coral-club.com.
 4. При констатация на дефектна стока или стока с недостатъци, които правят невъзможна обичайната й или уговорената в договора употреба, до 7 дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Корал клуб интернешънъл България ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 30-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Корал клуб интернешънъл България ЕООД.
 5. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени на уебсайта, Корал клуб интернешънъл България ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, в срок от 7 дни от получаване на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.
 6. Разпоредбите на т. 1-5 от настоящия раздел се отнасят само за случаите, когато Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се прилагат в отношенията на Корал клуб интернешънъл България ЕООД с други търговци.

10. ОТГОВОРНОСТ

 1. Корал клуб интернешънъл България ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 2. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, различни от официалния сайт на компанията,както и за продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
 3. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта www.coral-club.com , и не носи отговорност за такова съдържание. Корал клуб интернешънъл България ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
 4. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
 5. Корал клуб интернешънъл България ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.thumb_up
Линия качества
asd